Groovy Dogs Fonds Hondenwelzijn

Via het ‘Groovy Dogs Fonds Hondenwelzijn’ wil Groovy Dogs zich elk jaar inzetten voor één goed doel, dit ten voordele van het welzijn van onze vrienden, de viervoeters. Groovy Dogs engageert zich tot een materiële en/of financiële bijdrage aan het door ons geselecteerde project.

 

Verkozen project 2015 + 2016: vzw Sociale dierenhulp

We zijn heel trots te mogen aankondigen dat uit de diverse ingezonden kandidaturen, de VZW Sociale dierenhulp werd gekozen als Goede Doel voor het Groovy Dogs Fonds Hondenwelzijn! De vzw Sociale Dierenhulp werd opgericht eind 2012 vanuit de behoefte om mensen te helpen die in financiële nood zijn geraakt en huisdieren hebben. Vanuit de sociale instanties mag er geen hulp geboden aan de huisdieren binnen deze gezinnen, dit ondanks het feit dat zij wel erkennen dat huisdieren heel belangrijk zijn binnen die gezinnen.

De vzw werkt nauw samen met OCMW’s en CAW’s en gaat soms ook ter plaatse om advies te geven bij moeilijke situaties zoals extreem veel dieren, verwaarlozing etc. Samen wordt er naar een oplossing gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar is.

“Motivatie voor de oprichting” zegt Jolanda Kause, voorzitter van de vzw, “is enerzijds dat elk mens in zo n situatie kan geraken en dat het dan heel erg is als je ook nog je huisdieren kwijt raakt. De meeste van onze cliënten hebben al veel verloren en we zijn van mening dat elk mens het recht heeft een huisdier te houden. Zij zijn een hele grote steun voor de mensen, soms letterlijk van levensbelang, een reden om op te staan. Het is hun link met de samenleving doordat ze de hond moeten uitlaten en daardoor toch nog iets van sociaal contact kunnen hebben. Door die mensen een helpende hand toe te reiken, kunnen de dieren in hun geliefde gezin blijven.”

 

Diervoedselbank, spullenhulp en sociaal dienstencentrum voor dieren

In 2012 is de vzw gestart met een diervoedselbank en spullenhulp.

Diervoedselbank

Elke maand mogen de mensen voor max. 2 huisdieren ( hond/kat ) een diervoedselpakket ophalen op 1 van de reeds 7 bedeelplaatsen. Dit pakket bevat korrels voor de gehele maand aangevuld met snacks, blikjes, speeltje etc.
Er wordt een klein lidgeld (2 € per hond/kat per maand) gevraagd aan de cliënten.
Dit voornamelijk om de mensen toch een kleine inspanning te laten doen, wat erg belangrijk is voor hun eigenwaarde (liefdadigheid aanvaarden is vaak moeilijk).

 

Spullenhulp

Indien er mensen gerief nodig hebben dan kan de vzw Sociale dierenhulp hen daar ook aan helpen. Dit kan gaan om kooien, manden, krabpalen, kattenbakken etc. alles tegen zeer democratische prijzen. De spullen worden ingezameld bij bedrijven en particulieren.

 

Sociaal dienstencentrum voor dieren

Begin 2015 breidde de vzw zijn diensten uit met de oprichting van een sociaal dienstencentrum voor dieren in Ooigem. Hier kunnen mensen terecht voor zowat alles rond de verzorging van hun huisdieren. Er is een hondentrimster en een dierenarts die werken op sociaal tarief. De bestaande diensten (spullenhulp en diervoedselbank ) zijn hier ook in ondergebracht. En omdat de vzw het sociale aspect erg belangrijk vindt, is er ook een ontmoetingsruimte ingericht waar de mensen een tasje koffie kunnen drinken met lotgenoten en niet-lotgenoten.

 

Team

De vzw Sociale dierenhulp werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het team bestaat uit 8 geëngageerde mensen. De vzw wordt niet gesubsidieerd. De financiële middelen om de werking te kunnen doen is door giften, sponsoring, maar ook door allerlei verkoopacties en jaarlijkse evenementen die zij zelf organiseren. Er zijn ook steunbuddys, dat zijn mensen die d.m.v een maandelijkse doorlopende opdracht een dier helpen met de medische kosten.

 

Ondersteuning Groovy Dogs

Om de vzw te steunen, zal Groovy Dogs dit jaar diverse verkoopacties en een benefiet-eetfestijn organiseren. Met de ingezamelde middelen wil de vzw extra materialen aankopen om de dierenartspraktijk te optimaliseren. Er is o.a nood aan een behandeltafel, een dierenweegschaal, een lamp en een sterilisator. Maar ook diervoeding, ontvlooiingsmiddelen en vaccinaties zijn welkom.

 

Voor meer informatie over de vzw: http://www.sociale-dierenhulp.be/

 

[print_link]