Garantie bij aankoop

GARANTIEVOORWAARDEN

Als Groovy Dogs klant kan u zich (mits het vertonen van een geldig aankoopbewijs of factuur) beroepen op een garantieperiode van 24 maand, dit op defecten toe te schrijven aan productie- of materiële gebreken. De garantieperiode start op factuurdatum (aankoopbewijs), tenzij anders vermeld.

Eveneens conform de wettelijke bepalingen geldt het volgende: indien het probleem zich voordoet na de eerste 6 maanden na de levering, dan moet de koper aantonen dat het probleem al bestond op het ogenblik van de levering.

Gebreken, die werden veroorzaakt door een ongeval, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of slijtage zijn niet gedekt door de garantie. Garantie vervalt volledig indien het product enige sporen van tandafdruk of kauwplekken vertoont, met uitzondering van de West Paw Design Zogoflex collectie(*).

Alle artikelen dienen, vergezeld van een goedgekeurde RMA-aanvraag (zie ‘9. Retourneren en/of Omruilen’), kraaknet en in droge toestand teruggezonden te worden naar

‘Groovy Dogs’
Rue Croix ou Pile 2
7912 Saint-Sauveur (België).

(*) Voor West Paw Design’s ZogoFlex speelgoed geldt éénmalige vervangingsgarantie, dit enkel indien er duidelijk een stuk is afgebeten.